Blog aneb články a informace o dotacích pro podnikatele

Vyhlášení 4. kola Výzvy – Technologie

Dobrý den. Na stránkách API byla konečně zveřejněna dlouho očekávaná Výzva č. 4 – pod názvem Technologie, kde máte možnost získat dotaci na nákup strojů a zařízení. Žádost bude moci podat malý podnik s počtem do 50 zaměstnanců. Míra dotace bude 45% ze způsobilých nákladů Výše dotace může být min. 1 mil a max. 20 mil....

Neočekávané otevření Výzvy Potenciál

Dobrý den. Nehledě na Harmonogram Výzev (viz Harmonogram – pod odkazem) MPO právě vyhlásilo druhou Výzvu programu Potenciál (viz Potenciál II – pod odkazem). Není nám známo, co je k tomu vedlo, pravděpodobně přebytek alokovaných prostředků a nízká kvalita či účast žadatelů v první Výzvě Potenciál – OP PIK. Je dost pravděpodobné, že původně plánovaná Výzva Potenciál...

Omezený provoz AZ v době prázdnin

Dobrý den. Rád bych Vás informoval o mé plánované dovolené v měsíci srpnu 2016 a poprosil Vás o sdělení informace, zda uvažujete o koupi strojů či zařízení, popřípadě o rekonstrukci či výstavbě s využitím dotací z EU, které se budou otevírat na podzim tohoto roku (viz Harmonogram výzev pod odkazem) tak, abychom na Vás nezapomněli a dohodli...

Nejnovější harmonogram Výzev – OP PIK – 2016

Dobrý den. Rád bych Vás informoval o změnách v dotačních programech OP PIK, které se budou letos koncem léta otevírat (viz leták pod odkazem aktualizovaný harmonogram výzev 2016). Jednotlivé Výzvy se budou otevírat cca od srpna 2016 postupně po 14 dnech tak, aby nedocházelo k zahlcení a kolapsu systému MS2014+. Hodně žádaný dotační titul Technologie bude...

Dotace na vzdělávání zaměstnanců – 2

Dobrý den. Navazuji na náš hromadný email odeslaný začátkem dubna 2016 a přikládám doplňující informace k často kladeným dotazům – viz často kladené dotazy pod odkazem. Žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) – Prioritní osy 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly – Výzvy č. 43 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců se...

  • Rubriky

  • Máte nápad k realizaci? Napište nám.

  • Archivy