Dotace na stroje

Zajistíme Vám vyřízení dotací na nákup nových strojů a technologií, ať už plánujete rozšíření výroby nebo Vás trápí časté návštěvy servisních techniků u Vašich stávajících zařízení.

Provedeme Vás celým procesem spojeným se získáním dotace na stroje, a to doslova a do písmene od A do Z. Zajišťujeme dotační poradenství, přípravu projektu, implementaci a řízení projektu, výběrová řízení, monitorovací zprávy a žádosti o proplacení, veškerou komunikaci s poskytovateli dotace, právní poradenství a další.


Dokážeme vyřídit dotaci na:

 • Výrobní stroje a strojní zařízení provozoven
 • Měřící a testovací zařízení
 • HW a SW vybavení provozoven
 • Zařízení snižující průmyslové znečištění
 • Zařízení zlepšující pracovní podmínky zaměstnanců
 • Lesní a zemědělskou techniku

Dotační tituly, odkud se čerpá dotace na stroje, zařízení a techniku:

 • OP PIK – Technologie, Inovace, Potenciál, ICT a sdílené služby, Nízkouhlíkové technologie, Obnovitelné zdroje energie,
 • OP ŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady, Monitoring a omezování průmyslového znečištění,
 • IOP – Sociální podnik – investice
 • PRV - Modernizace zemědělských podniků, Lesnická technika, Technické vybavení provozoven, Zakládání a rozvoj mikropodniků, Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

 

 • Stroje umožňující zpracovat lesní a zemědělskou produkci
 • Mobilní techniku pro svoz a likvidaci odpadů
 • Třídičky a úpravny odpadů
 • Elektromobilitu silničních vozidel
 • Technologie v oblasti nakládání energií, druhotných surovin
 • Malé vodní elektrárny

Máte nápad k realizaci? Napište nám.


Aktuálně vyhlášené programy


Referenční projekty

DALUS s.r.o.

Na Strážkách 576, Veselí nad Lužnicí, 391 81

Název projektu: „Rozvoj firmy DALUS“

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kukla, jednatel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 2.2 ve výzvě Rozvoj.

Investiční náklady projektu: 9,77 mil. Kč

Výše schválené dotace (50%): 4,00 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi. Jedná se o 2 převíjecí linky (technologické celky) a 1 doprovodné technologické zařízení (kompresorová jednotka nejnovější generace).

 

Josef Pařenica

Malé Hradisko 36, Malé Hradisko, PSČ: 798 49

Název projektu: „Modernizace provozovny“

Kontaktní osoba: Josef Pařenica, majitel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo zemědělství v rámci PRV opatření III.1.2, záměr a) Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, Zakládání a rozvoj mikropodniku

Investiční náklady projektu: 2,45 mil. Kč

Výše schválené dotace (50%): 1,12 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení nového technologického zařízení (převíjecí linka na strečové folie) s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi. Součástí projektu byly rovněž stavební úpravy objektu, kde je technologické zařízení umístěno.

 

Letoplast s.r.o.

Pražská 91, Letovice, PSČ: 679 61

Název projektu: „Kryogenní čištění a CNC měřící stroj“

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Dvořáčková, finanční řed.

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 2.2 ve výzvě Rozvoj.

Investiční náklady projektu (nákup technologií): 8,55 mil. Kč

Výše schválené dotace (35%): 2,747 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu bylo pořízení 2 nových strojních zařízení s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi. Jednalo se o koupi kryogenní technologie na čištění výlisků před jejich lakováním a o koupi tříosého CNC stroje na měření výrobků. Stroje nahradily již zastaralé technologie, zproduktivnily výrobu, snížily procento skluzů v dodacích termínech a umožnily navýšení počtu pracovních míst.

MDT-Medical Data Transfer s.r.o.

Zhoř u Mladé Vožice 17, PSČ 391 43

Název projektu: „Výzkumná a vývojová laboratoř klinických aplikací v telemedicíně se zaměřením na obory kardiologie a interní medicíny.“

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bulková, jednatelka společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 4.2 ve výzvě Potenciál. Vyřízení dotace zajišťovala firma AZ DOTACE EU subdodavatelsky prostřednictvím svých pracovníků.

Investiční a neinv. náklady projektu: 18,85 mil. Kč

Výše schválené dotace (60%): 11,31 mil. Kč

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na vybudování výzkumné a vývojové laboratoře, která byla zaměřena na klinické aplikace v telemedicíně se zaměřením na obory kardiologie a interní medicíny. Projekt poskytl trans-telefonní monitoring pacientů pomocí epizodních záznamníků pro záznam symptomatických a asymptomatických epizod arytmií a holterovský monitoring EKG s online přenosem a kompletním vyhodnocením získaných dat.

VSP-KOVO s.r.o.

Svatoanenská 79, Telč, PSČ: 588 56

Název projektu: „Vybudování vývojového centra VSP-KOVO“

Kontaktní osoba: Ing. Slavomír Denk, jednatel spol.

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 4.2 ve výzvě Potenciál.

Investiční náklady projektu: 14,45 mil. Kč

Výše schválené dotace (50%): 7,22 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu byl nákup strojů a vybavení do výzkumného centra firmy, nákup služeb a materiálů na výrobu prototypů včetně jejich následné konstrukce, výroba prototypů a zpracování softwaru, mzdy pro výzkumníky po dobu realizace projektu.

KMM LUKU s.r.o.

Žíšov č.p. 72, Žíšov, PSČ: 391 81

Název projektu: „Sociální podnik KMM LUKU“

Kontaktní osoba: Ing. Luboš Kukla, jednatel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci IOP oblast podpory 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Investiční náklady projektu: 5,19 mil. Kč

Výše schválené dotace (80%): 4,15 mil. Kč

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na investiční podporu (strojní zařízení - převíjecí linka a diagnostické zařízení) pro nově vzniklou firmu KMM LUKU. V návaznosti na vznik nové firmy byla vytvořena 3 nová pracovní místa pro osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.

 

INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.

Hranická 883, Krásno nad Bečvou, Val. Meziříčí

Název projektu: „Rozvoj firmy INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o.“

Kontaktní osoba: Ing. et Ing. Ivo Penn, jednatel spol.

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 2.2 ve výzvě Rozvoj.

Investiční náklady projektu: 4,00 mil. Kč

Výše schválené dotace (50%): 2,00 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi. Stávající výroba lepenky a výrobků z nich bude rozšířena o novou technologii řezání s novými možnostmi řezaných materiálů, vyšší flexibilitou i produktivitou. Bude pořízen nový kašírovací stroj na výrobu třívrstvé vlnité lepenky, počítačem řízená řezačka lepenky a lis na zpracování odpadového papíru.

HAMAG, spol. s r.o.

 Malotova 5672, Zlín, PSČ: 760 01

Název projektu: „Rozvoj výrobního oddělení společnosti HAMAG, spol. s r.o.“

Kontaktní osoba: Aleš Suchánek, ředitel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 2.2 ve výzvě Rozvoj.

Investiční náklady projektu (nákup technologií): 21,1 mil. Kč

Výše schválené dotace (45%): 9,5 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu je pořízení moderní výrobní a manipulační technologie s vyššími technickými a užitnými vlastnostmi. Důvodem pořízení je vysoká poruchovost současné zastaralé technologie a riziko dlouhodobého výpadku výroby. Nové stroje umožní rychlejší, kvalitnější a přesnější výrobu, rozšíření výrobního sortimentu, úsporu elektrické energie a umožní navýšit počet pracovních míst o 1 pozici a udržení stávající zaměstnanosti.