Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Dobrý den.

Rád bych Vás informoval o dotacích na vzdělávání zaměstnanců, které se budou v nejbližších dnech otevírat a to ze dvou programů:

Dotace z Úřadu práce:

Výzva POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

 • vzdělání menšího počtu zaměstnanců
 • organizace nemá potřebu proškolení většího počtu zaměstnanců napříč organizací, vzdělání jedinců, omezeného počtu zaměstnanců
 • rychlé vyřízení žádostí, jednoduchost
 • projekt Úřadu práce ČR (ÚP), ČR mimo hl. m. Prahy
 • podává se žádost zaměstnavatele o příspěvek přes místně příslušný ÚP
 • termín zahájení: 20. březen 2017
 • v určitých případech podporováno i vzdělání typu soft skills u vybraných pracovních pozic (vzdělání relevantní pro danou pracovní pozici – např. manažeři), odborná jazyková výuka apod.
 • 15% spolufinancování
 • alokace kolové výzvy je 1 mld. Kč

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost:

Výzva podobného typu jako byla Výzva č. 43

 • vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační strukturou a v různých oblastech (pro podniky a sdružení) → samostatný projekt organizace žadatele nebo zastřešující organizace
 • očekávaný termín vyhlášení: červen 2017
 • typ příjemců: zaměstnavatelé
 • cílová skupina: zaměstnanci (včetně potenciálních nových zaměstnanců)
 • vzdělávání v oblasti např. soft skills, jazyků, IT
 • režim zjednodušeného vykazování nákladů
 • proplácení předem stanovené částky za školení jednotlivých osob
 • 15% spolufinancování
 • min. výše projektu se očekává ve výši 500 tis. Kč

Srovnání Výzev č. 43 a POVEZ II

 • POVEZ II administrativně méně náročný (krom fyzické zajištění bezdlužnosti), dříve vyhodnocen, poskytuje refundace mezd; určen pro odborné vzdělávání a jazykové vzdělávání; nevýhoda je financování až po ukončení projektu, kontrola může přijít bez ohlášení, každá změna se musí dopředu hlásit, vhodné pro menší počet účastníků
 • Výzva typu č. 43 určena pro obecné vzdělávání, financování průběžně po 6 měsících; žádost se musí vyplnit v aplikaci MS2014+, vhodné pro větší počet účastníků

Bližší info o dotaci na vzdělávání, viz link:

http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii

nebo viz prezentace, pod odkazem

O dotaci na školení zaměstnanců mělo zájem více našich klientů a nerad bych na někoho zapomněl. Proto prosím o připomínku na můj email nebo na email mé asistentky Jitky Hrubé, email: jitka.hruba@azdotaceeu.cz, popř. na její tel. č.: 725 827 332

Zpracujeme Vám analýzu vzdělávacích potřeb Vašich zaměstnanců a zpracujeme žádost o dotaci v co možná nejkratším termínu. Bude zřejmě opět platit, kdo dřív podá žádost, ten bude mít vyšší pravděpodobnost, že dotaci dostane.

S přáním hezkého dne,

Jiří Seidl


Ing. Jiří Seidl
ředitel a jednatel společnosti

AZ DOTACE EU, s.r.o., Cejl 40/107, Brno 602 00
T.: 733 502 050, E.: jiri.seidl@azdotaceeu.cz, Azdotaceeu.cz

Komentáře

  Přidat komentář

  * Nezapomeňte na povinné pole.

  • Rubriky

  • Máte nápad k realizaci? Napište nám.

  • Archivy