Nástup ROBOTIZACE + DIGITALIZACE – Dotace na TECHNOLOGIE – pro celou ČR mimo Prahu

Dobrý den.

Jistě jste z médií zaregistrovali, že si naši páni ministři konečně uvědomují fatální nedostatek zaměstnanců v našem průmyslu, a proto přicházejí s nápadem, nahradit lidskou sílu roboty.

Mělo by se jednat o nákup digitálních a robotických strojů a zařízení, které dokážou tzv. myslet za lidi (s nadsázkou) a budou vykonávat práci, která je fyzicky namáhavá, monotónní a o kterou na trhu práce není zájem. Nespornou výhodou takovýchto robotů bude, že mohou být nasazeny v nepřetržitém nebo ve vícesměnném provozu, čímž se návratnost investic zkracuje na cca 2 roky. Porovnáme-li investici s mzdovými náklady na dané pracoviště, tak zde vidíme velice lákavou možnost investic s dotací až 45 %.

Máte pocit, že je to právě ta dotace, na kterou netrpělivě čekáte? Je určená právě pro Vás? Máte provozovnu kdekoli na území ČR mimo Prahu? Spadáte do kategorie malých a středních podniků s max. 250 zaměstnanci?

 • Pak máte šanci dotaci na nákup robotických a digitálních technologií získat!

Bližší info k avízované VII. Výzvě – Technologie – Průmysl 4.0

 • plánovaný termín vyhlášení: prosinec 2017
 • příjem žádostí o dotaci: leden až duben 2018
 • výzva bude zaměřena na zvyšování digitální úrovně a akcelerování digitální transformace MSP, tj. implementace komunikačních a výrobních zařízení, která jsou kompatibilní a interoperabilní v rámci globálních odběratelskododavatelských řetězců
 • v gesci sekce 61000 MPO ve spolupráci s Výborem Průmysl 4.0, katedrou kybernetiky ČVUT a Svazem průmyslu a dopravy ČR
 • příjemci podpory: MSP s minimálně 3letou podnikatelskou historií
 • alokace: 1,5 mld. Kč
 • míra podpory: pro střední podniky 35 % a 45 % malé podniky (dle definice MSP)
 • dotace: min. ve výši 1 mil. Kč a max. do výše 20 mil. Kč
 • podporované území: ČR mimo území hl. m. Prahy
 • druh výzvy: průběžná

Specifika Výzvy Technologie – Průmysl 4.0

 • vyloučena účast žadatelů, kteří dosud nepočali svou digitální transformaci nebo na ní nejsou dostatečně připraveni – posuzována bude zejména úroveň digitální transformace dle elementárních prvků definujících Průmysl 4.0 (Big data, RR a VR, datová integrace, IoT, digitální dvojče a jiné), komunikační infrastruktura atd.
 • novým a stěžejním prvkem v hodnocení projektů bude posouzení komplexního plánu digitální transformace společnosti, který žadatel popíše v Podnikatelském záměru. Žadatel v něm uvede, jaké technologie, postupy a procesy v současnosti používá spolu s prvky digitalizace, jež bude využívat buď zcela nově či výraznější měrou po realizaci projektu. Z pohledu žadatele bude nutná definice výrobní či produktové inovace a její přínos pro konkrétní ekonomickou činnost v době digitalizace.
 • podporováno pořízení DHM (technologie, hardware) a DNM (hardware, software, licence a data) sloužícího k využívání těchto klíčových technologických oblastí: analýza a práce s velkými daty; cloud; rozšířená a virtuální realita; horizontálně vertikální datová integrace; internet věcí a služeb; digitální dvojče výrobku, výroby a vlastností; využívání autonomních a kolaborativních robotů; UI a kybernetická bezpečnost
 • do způsobilých výdajů bude možné zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku avšak pouze do výše 50 % skutečných investičních výdajů na dlouhodobý nehmotný majetek.

Pravděpodobnost úspěchu:

Nebude to jednoduché, jde o první výzvu tohoto typu. Dle informací ze seminářů k této výzvě, které pořádalo MPO, bude pravděpodobnost úspěchu podaných Žádostí o dotaci velice nízká. Z tisíce oslovených firem Specifické podmínky splnilo cca 20 firem.

Jak zvýšit šanci úspěchu podané žádosti o dotaci – spolupráce s AZ DOTACE EU:

Spojme síly a spolupracujme!

 • máme tým zkušených projektových manažerů, odborníků na dotační problematiku,
 • máme osobní kontakty na odborníky z oblasti robotizace a digitalizace,
 • budeme zpracovávat mnoho obdobných projektů,

Náš tým společnosti AZ DOTACE EU je připraven začít ihned pracovat na Vašem projektu a žádosti o dotaci. Čím dříve začneme, tím dokonalejší projekt a žádost o dotaci společně vypracujeme.

V případě zájmu o více informací nebo o schůzku, prosím kontaktujte mou asistentku Jitku Hrubou tel. 725 827 332, email: jitka.hruba@azdotaceeu.cz.

S přáním hezkého dne,

Jiří Seidl


Ing. Jiří Seidl
ředitel a jednatel společnosti

AZ DOTACE EU, s.r.o., Cejl 40/107, Brno 602 00
T.: 733 502 050, E.: jiri.seidl@azdotaceeu.cz, Azdotaceeu.cz

Komentáře

  Přidat komentář

  * Nezapomeňte na povinné pole.

  • Rubriky

  • Máte nápad k realizaci? Napište nám.

  • Archivy