Dotace na budovy

Pomůžeme Vám s financováním nákupu i rekonstrukcí budov, stejně tak s dotací na úsporu energií, ať máte dobré pracovní podmínky a Vaše peníze nelétají komínem.

Provedeme Vás celým procesem spojeným se získáním dotace na budovy, a to doslova a do písmene od A do Z. Zajišťujeme dotační poradenství, přípravu projektu, implementaci a řízení projektu, výběrová řízení, monitorovací zprávy a žádosti o proplacení, veškerou komunikaci s poskytovateli dotace, právní poradenství a další.


Dokážeme vyřídit dotaci na:

 • Rekonstrukci budov
 • Modernizaci či přístavbu výrobních nebo skladovacích prostor
 • Výstavbu nových výrobních nebo skladovacích prostor
 • Výstavbu, modernizaci či rekonstrukci administrativních budov
 • Výstavbu, modernizaci či rekonstrukci školících center
 • Výstavbu manipulačních, odstavných či parkovacích ploch

Dotační tituly, odkud se čerpá dotace na budovy, pozemky a komunikace:

 • OP PIK – Nemovitosti, Inovace, Potenciál, ICT a sdílené služby, Školicí střediska, Obnovitelné zdroje energie, Úspory energií
 • OP ŽP – Zkvalitnění nakládání s odpady, Monitoring a omezování průmyslového znečištění
 • IOP – Sociální podnik – investice
 • PRV - Zakládání a rozvoj mikropodniků,

 

 • Výstavbu či rekonstrukci vývojových center
 • Výstavbu nových podnikatelských (průmyslových) zón
 • Terénní úpravy pozemků, přeložky, odstranění nevyužitých staveb
 • Nákup pozemků a budov
 • Inženýrské sítě a účelové komunikace
 • Výstavba, rekonstrukce či modernizace malých vodních elektráren

Máte nápad k realizaci? Napište nám.


Aktuálně vyhlášené programy


Referenční projekty

FRISCH HOLZ - SYSTEMBAU s.r.o.

Čs. armády 540, Veselí n. L., PSČ 391 81

Název projektu: „Změna užívání a změna stavby skladovacích hal na výrobní halu pro truhlářskou výrobu“

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Matuška, prokura spol.

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 5.3 ve výzvě Nemovitosti.

Celkové investice projektu (stavební část + ostatní): 41,0 mil. Kč

Výše schválené dotace (40%): 16,0 mil. Kč

Popis projektu: Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajících výrobních prostor firmy a rozšíření výroby o další prostory v rekonstruované skladovací hale a navýšení skladovacích kapacit v nové přístavbě. Po realizaci projektu došlo k vytvoření dvou oddělení, jedno se zaměřením na dřevo a druhé na kov a k navýšení skladovacích kapacit podniku. Společnost plánuje zakoupit do výroby nové strojní zařízení a přijmout nové zaměstnance. Tímto krokem bude schopna pokrýt stávající poptávku a získat větší podíl na trhu.

 

 

KLIER nábytek s.r.o.

Na Perštýně 342, Praha 1, PSČ 110 00

Název projektu: „Rozšíření výrobních prostor firmy Klier nábytek s.r.o.“

Kontaktní osoba: Miloš Klier, jednatel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 5.3 ve výzvě Nemovitosti.

Celkové investice projektu (stavební část + ostatní): 9,38 mil. Kč

Výše schválené dotace (50%): 4,69 mil. Kč

Popis projektu: Cílem projektu je demolice stávajícího objektu, který je v majetku žadatele a který bezprostředně přiléhá k současným prostorám společnosti. Poté dojde na stejném místě k výstavbě nové nemovitosti, která bude plně odpovídat aktuálním potřebám žadatele. Díky realizací projektu bude umožněno rozšíření stávající výroby a rovněž její zefektivnění. Především vše bude situováno v jednom propojeném výrobním prostoru, kde na sebe jednotlivé technologické operace budou bezprostředně logicky navazovat. Po výstavbě nového objektu tak dojde k dalšímu rozšíření výroby, k jejímu zefektivnění a v konečné fázi také k rozšíření společnosti minimálně o dalšího zaměstnance.