Dotace na mzdy

Nabídneme Vám možnosti, jak uspořit na mzdových nákladech a zapracovat nové kvalitní pracovníky, ať se můžete plně věnovat svému podnikání.

Provedeme Vás celým procesem spojeným se získáním dotace na mzdy, a to doslova a do písmene od A do Z. Zajišťujeme dotační poradenství, přípravu projektu, implementaci a řízení projektu, výběrová řízení, monitorovací zprávy a žádosti o proplacení, veškerou komunikaci s poskytovateli dotace, právní poradenství a další.


Dokážeme vyřídit dotaci na:

  • Mzdy hrazené ze 100% do výše de minimis pro nové zaměstnance
  • Mzdy hrazené ze 35% až 45% v návaznosti na velikosti podniku

Dotační tituly, odkud se čerpá dotace na mzdy pro zaměstnance:

  • OP LZZ - podpora sociální integrace a sociálních služeb
  • ICT a strategické (nově sdílené) služby

Máte nápad k realizaci? Napište nám.


Aktuálně vyhlášené programy


Referenční projekty:

IKAfol s.r.o.

Poříčí 1135/16, Blansko, PSČ: 678 01

Název projektu: „Sociální podnik IKAfol recyklace – ekologie a sociální odpovědnost“

Kontaktní osoba: Jiří Kratěna, jednatel společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v rámci OP LZZ oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb

Mzdy pro 3 zaměstnance po dobu 2 let: 2,6 mil. Kč

Výše schválené dotace (100%): 2,6 mil. Kč

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na neinvestiční podporu (mzdy) pro nově vzniklou divizi společnosti IKAfol. V návaznosti na vznik nové podnikatelské aktivity divize IKAfol recyklace byla vytvořena 3 nová pracovní místa pro osoby z cílové skupiny dlouhodobě nezaměstnaných.

 

 

MDT-Medical Data Transfer s.r.o.

Zhoř u Mladé Vožice 17, PSČ 391 43

Název projektu: „IT platforma pro sdílení klinických dat mezi terciárními a sekundárními specialisty

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bulková, jednatelka společnosti

Dotaci poskytlo: Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci OP PI prioritní osa 2.2 ve výzvě ICT a strategické služby. Vyřízení dotace zajišťovala firma AZ DOTACE EU subdodavatelsky prostřednictvím svých pracovníků.

Mzdy pro 4 zaměstnance po dobu 2 let: 4,18 mil. Kč

Výše schválené dotace (60%): 2,51 mil. Kč

Popis projektu: Projekt byl zaměřen na sestavení IT platformy pro sdílení klinických dat mezi terciárními a sekundárními specialisty. Projekt navázal na výzkumnou a vývojovou činnost společnosti MDT-Medical Data Transfer s.r.o. a na klinické aplikace v telemedicíně se zaměřením na obory kardiologie a interní medicíny.